😴Bromazolam(Xanax/Diazepam/Valium)🧘Benzodiazepinen💊

In 1976 is Bromazolam ontdekt maar nooit officieel op de markt gebracht, dit gebeurde daadwerkelijk pas enkele tijd later in Zweden. Over bromazolam zijn een aantal ervaringen te lezen, zo is de dosering zeer bepalend voor de duur van de werking.

BENZODIAZEPINEN

Benzodiazepinen, ook wel bekend als benzo's, zijn kalmeringsmiddelen die voornamelijk op recept verkrijgbaar zijn en worden gebruikt bij spanningen, chronische angst en mentale klachten. Ze remmen emoties af en hebben invloed op GABA, een chemische stof in de hersenen die overactieve delen van het brein remt. Langdurig gebruik van benzo's kan het slaapritme beïnvloeden en er zijn risico's verbonden aan het gebruik ervan. Daarnaast worden benzo's ook gebruikt door jongeren voor het kalmerende effect, maar het gebruik ervan in combinatie met andere verdovende middelen kan gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken. RNWB verkoopt dit product enkel voor onderzoeksdoeleinden!

 

BROMAZOLAM PELLETS INFORMATIE

Bromazolam is verkrijgbaar in pellets en de actieve stof bestaat voor 98% uit zuivere stof. De stof valt binnen onze research chemicals shop en mag dan ook uitsluitend gebruikt worden voor research doeleinden. 

WERKING BROMAZOLAM

Bromazolam werkt kalmerend en angstverminderend.

GEVARENAANDUIDINGEN BROMAZOLAM PELLETS

Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN BROMAZOLAM PELLETS

BIJ CONTACT met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

De research chemical niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de RC bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.